Podstawy efektywnej pracy z dziećmi przedszkolnymi

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)

Koszt: 400zł/os

Grupa: 15-25 osób

Uwaga: Potrzebny będzie 1 laptop na każdych trzech kursantów.

Chcielibyśmy zaproponować bardzo praktyczne szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi przedszkolnymi. Szkolenie to dostosowane jest do potrzeb przedszkoli masowych, integracyjnych i terapeutycznych. Chcemy pokazać podstawy skutecznej pracy z dzieckiem w przedszkolu, na zajęciach indywidualnych i grupowych, zorganizowanych w ten sposób, aby umożliwić dzieciom odgrywanie wiodącej roli. Podejście humanistyczne i niedyrektywne ma pomóc specjalistom na efektywne wspieranie rozwoju inteligencji dzieci, wspierania ich możliwości komunikacyjnych i rozwoju mowy, nabywania umiejętności społecznych i interpersonalnych. Terapia niedyrektywna może skutecznie wyeliminować wiele zaburzeń zachowania u dzieci. Prezentowane podejście wydaje nam się podstawowe w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Na szkoleniu będziemy pracować z wykorzystaniem wielu materiałów filmowych przedstawiających różne formy zajęć oraz angażować kursantów w bardzo aktywne formy zdobywania wiedzy.