Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – program szkolny

Obecnie niedostępne

Czas trwania: 14 godz.
– 2 dni  (pt-sob lub sob-nd )

Koszt: 350zł/osUczestnicy otrzymują certyfikaty uprawniające do pracy tą metodą oraz materiały szkoleniowe.

mgr Aleksandra Skubel – rehabilitant
mgr Bogna Stępień­-Błachowiak – rehabilitant

Wiele problemów dzieci z nauką w szkole ma swoje neurofizjologiczne podłoże. Proste ćwiczenia i doraźna terapia niejednokrotnie pozwalają poradzić sobie z wieloma z nich. Bardzo ważne jest, że to szkolenie z zakresu terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną prowadzą dwie osoby i to świetne fizjoterapeutki. Pozwala to nie tylko precyzyjnie wyjaśnić wiele wątpliwości kursantów, ale także osobiście zaopiekować się każdym z nich. Każdy kursant nauczy się na sobie prawidłowego wykonania każdego z ćwiczeń, które będzie mógł samodzielnie wykonywać z dziećmi, wykazującymi cechy niepełnosprawności intelektualnej.

Jest to szkolenie niezwykle przydatne osobom pracującym z dziećmi, wykazującymi zaburzenia typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa w tym z ADHD, zaburzenia koordynacyjne, trudności w czytaniu i pisaniu, dysfunkcje ruchowe i percepcyjne, obniżona zdolność funkcji percepcji wzrokowej i słuchowej oraz deficyt rozwoju mowy.

Rolą szkolenia jest uzyskanie kompetencji w zakresie diagnozy i terapii odruchów pierwotnych zachowanych poza okres fizjologicznego występowania i wywierających negatywny wpływ na prawidłowe i adekwatne do wieku funkcjonowanie dziecka.

Plan szkolenia obejmuje:

  • Przedstawienie koncepcji neurorozwojowego.
  • Omówienie zagadnienia odruchów pierwotnych.
  • Zaprezentowanie kompletu testów przeznaczonych dla dzieci w wieku 4-7 lat.
  • Zaprezentowanie kompletu testów przeznaczonych dla dzieci w wieku powyżej 7,5 roku.
  • Trening 24 ćwiczeń dotyczących integracji do wykonywania w warunkach szkolnych.