Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój?

Obecnie niedostępne

Czas trwania: 25 godz.
– 2 dni
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 400zł/os
mgr Aleksandra Skubel – rehabilitant
mgr Bogna Stępień­-Błachowiak – rehabilitant

Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo opiekunowie i nauczyciele napotykają utrudnienia związane z różnorodnymi dysfunkcjami ruchowymi u swoich uczniów. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i poznanie metod możliwie pełnego zagospodarowania istniejących możliwości ruchowych dzieci niepełnosprawnych, właściwego ich pozycjonowania uaktywniającego dziecko, a także pracy z ciałem dziecka (poprzez stymulację zmysłów, masaże), które wpłynie na jego rozwój.

Chcemy pomóc tak tym nauczycielom, którzy pracują samodzielnie osobami niepełnosprawnymi, bez stałej współpracy z rehabilitantem, jak i tym, którzy chcą, aby ta współpraca była bardziej owocna. Szkolenie to wydaje się niezbędne dla każdego specjalisty pracującemu z dziećmi niesprawnymi ruchowo, a zwłaszcza ze złożoną, sprzężoną niepełnosprawnością (…). Prawidłowa praca z ciałem dziecka, prawidłowe wykorzystanie sprzętów rehabilitacyjnych, właściwa stymulacja i pozycjonowanie dzieci umożliwiają skuteczną terapię w wielu innych obszarach rozwojowych uczniów niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym są szczególnie przydatne osobom zajmującym się na co dzień terapią złożonych dysfunkcji ruchowych i intelektualnych. Urozmaicona praca, zmienność ćwiczeń, a przez to wieloaspektowa stymulacja wielu funkcji, zapewnia szybsze postępy rehabilitacji.