Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak rozwijać aktywność twórczą u osób niepełnosprawnych?

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 400zł/os

Szkolenie dla instruktorów, nauczycieli, osób, które na co dzień stykają się z twórczością osób wykluczonych, pracowników, wolontariuszy i liderów organizacji pozarządowych, OPS, DPS, WTZ.

Pragniemy przybliżyć uczestnikom temat twórczości „samorodnej”, jej różnorodne aspekty.

Zaprezentujemy dobre praktyki i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, tak aby rozwijać i budować ich potencjał, jednocześnie pozwalając na swobodę działania bez ograniczeń.

Możliwości twórcze osób z niepełnosprawnością intelektualną są zbyt często blokowane poprzez próby wciskania ich w schemat tego co my – terapeuci rozumiemy za ładne, praktyczne, funkcjonalne. Takie postępowanie niestety zabija twórczość i talent niepełnosprawnego twórcy. Nie przeszkadzać w tworzeniu – to pierwsza i najważniejsza zasada. Drugą jest towarzyszenie twórcy na jego drodze, chociażby uważnością i zaciekawieniem. Ważne jest umiejętność wsłuchania się w proces twórczy, w rytm tworzenia. Trzecią jest dostarczanie niepełnosprawnemu twórcy pomysłów i materiałów, które mógłby wykorzystać. Każdy szuka swojej własnej ekspresji. Każdemu potrzebne są inne techniki i materiały. Niepełnosprawność intelektualna nie przeszkadza talentowi. Utalentowanych osób z niepełnosprawnością jest tyle samo jak w każdej innej grupie. Nie każdy może zostać artystą, ale każdy może być twórczy na swoja miarę. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez swoja twórczość, mogą wyrazić to, czego nie potrafiliby powiedzieć słowami. Twórczość to sposób kontaktowania się z innymi i z sobą.

Szkolenie umożliwi uczestnikom doświadczenie bycia twórczym. Jest to konieczne dla umiejętności wspierania twórczości innych ludzi.