Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Relacyjnie i rozwojowo. Nauczanie i terapia osób z niepełnosprawnościami i autyzmem

mgr Jacek Kielin – psycholog

mgr Katarzyna Ślęczek – pedagog specjalna

mgr Dominika Dopierała – muzyk, muzykoterapeuta

Zapraszamy wszystkich, których interesuje proces wspierania dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie odbywać się będzie w trybie on line na platformie szkoleniowej ZOOM.
W trakcie szkolenia poruszać będziemy kluczowe zagadnienia i problemy, z jakimi spotykają się nauczyciele i terapeuci. Będziemy wdzięczni za wszystkie pytania dotyczące problematyki szkolenia. Pytania będzie można zadawać na szkoleniu w formie pisemnej na czacie.

Szkolenie odbywać się będzie w dwóch częściach. Część pierwsza (ok. 30 minut) polegać będzie na wysłuchaniu rozmowy dwójki prowadzących na zadany temat. W części drugiej (ok. 60 minut) prowadzący podejmą próbę odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zafascynowanych pedagogiką, terapią i wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

Jak wziąć udział w naszym szkoleniu?
Cena jednego spotkania wynosi 20 zł. Wpłatę należy dokonać bezpośrednio na konto:
„Strefa Dobrych Emocji” Jacek Kielin
67 1090 2590 0000 0001 3110 6998

Wpłatą na konto można zapłacić za jedno spotkanie (20 zł), lub za kilka wybranych spotkań jednocześnie.
Przy opłaceniu pięciu spotkań uzyskają Państwo możliwość wzięcia nieodpłatnego udziału w dowolnie wybranym przez siebie dodatkowym spotkaniu.

Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres mailowy: biuro@jacekkielin.pl

W mailu prosimy podać:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Numer spotkania lub spotkań, w których chcecie Państwo wziąć udział.
 3. Dane do faktury, jeżeli takiej faktury Państwo oczekujecie. Fakturę prześlemy mailem.

W odpowiedzi wyślemy zwrotnie indywidualny link (możliwy do wykorzystania jedynie przez Państwa) do spotkania na platformie ZOOM.
Platforma będzie otwarta pół godziny przed rozpoczęciem spotkania.

W wypadku gdyby szkolenie nie doszło do skutku np. z powodów technicznych, kursantowi zwrócona zostanie kwota 20 zł za spotkanie, które się nie odbyło.

Na Państwa prośbę możemy wystawić zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodnie z rozporządzeniem MEN.
Zaświadczenie wysłane zostanie pocztą tradycyjną. W przypadku udziału w kilku lub kilkunastu spotkaniach, na jednym zaświadczeniu zaznaczona będzie informacja o tematyce spotkań, w których kursant brał udział, wraz z zaznaczeniem liczby godzin szkolenia. Na jednym zaświadczeniu umieścić możemy informację o wszystkich spotkaniach z jednego roku kalendarzowego.
Jedno spotkanie liczone jest jako dwie godziny dydaktyczne.
Cena wystawienia i wysłania zaświadczenia wynosi 10 zł.

Sugerujemy, aby nie prosić osobno o zaświadczenie z każdego pojedynczego spotkania, ale o jedno zbiorcze zaświadczenie za wszystkie szkolenia odbyte w danym roku kalendarzowym.
W celu otrzymania zaświadczenia prosimy o wysłanie na adres mailowy biuro@jacekkielin.pl

 1. Potwierdzenia wpłaty na konto 10 zł,
 2. Imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia
 3. Informacji, za które spotkania kursant chce otrzymać zaświadczenie.

Dane osobowe uczestnika kursu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Informacje są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Dz.U. UE – Seria L Nr 119 z 4 maja 2016 roku (RODO). Administratorem danych jest „Strefa Dobrych Emocji” Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych z siedzibą w Poznaniu. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich sprostowania, c) ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nieprzekazanie danych skutkuje odmową wystawienia „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”.

Spotkania będą prowadzić:

 • Jacek Kielin – psycholog, dyrektor „Strefy Dobrych Emocji” Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych, prezes Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno-Rozojowych, autor książek i artykułów dla specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.
 • Katarzyna Ślęczek – pedagog specjalna, trener, superwizor i instruktor metody Wideotreningu Komunikacji (VIT – Video Interaction Training), wicedyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie, wiceprezes Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno-Rozojowych . Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Dominika Dopierała – muzyk i certyfikowana muzykoterapeutka. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Prezes Fundacji Nordoff-Robbins Polska.

Terminarz spotkań:

 • Spotkanie 1. 8 czerwca g. 20.00. Model medyczny w te . Prowadzenie: K. Ślęczek, J. Kielin
 • Spotkanie 2. 9 czerwca g. 20.00 Terapeuty/nauczyciela – gotowość na niewiedzę. Prowadzenie: D. Dopierała, J. Kielin

Pierwsze dwa spotkania były bezpłatne. Osoby chcące wziąć udział w tym szkoleniu prosimy o kontakt mailowy: biuro@jacekkielin.pl. W odpowiedzi wyślemy link do tego spotkania. Liczba miejsc ograniczona. Nagrania z tych dwóch spotkań są umieszczone poniżej.

Szkolenia płatne: Cena 20 zł.

 • Spotkanie 3. 15 czerwca g. 20.00 VIT – Video Trening Komunikacji Prowadzenie: K. Ślęczek, J. Kielin
 • Spotkanie 4. 16 czerwca g. 20.00 Stereotypie – nie blokuj, rozwijaj! Prowadzenie: D. Dopierała, J. Kielin
 • Spotkanie 5. 22 czerwca g. 20.00 Partnerska relacja terapeuta/nauczyciel- dziecko. Prowadzenie: D. Dopierała, J. Kielin
 • Spotkanie 6. 23 czerwca g.. 20.00 Inicjatywa i jej przyjęcie. Prowadzenie: K. Ślęczek, J. Kielin
 • Spotkanie 7. 29 czerwca g. 20.00 Czy wzmocnienia pozytywne są takie pozytywne? Prowadzenie: K. Ślęczek, J. Kielin
 • Spotkanie 8. 30 czerwca g. 20.00 Jak wyrażać gniew, który buduje a nie niszczy relacji? D. Dopierała, J. Kielin