Model zatrudnienia wspomaganego „Znaleźć – Przeszkolić – Utrzymać”

Czas trwania: 8 godz.
– 1 dni
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 200zł/os

Celem szkolenia jest zaprezentowanie modelu zatrudnienia wspomaganego oraz wyniki pracy z polskich realiów na podstawie własnego doświadczenia.

  • Zapoznanie uczestników z modelem zatrudnienia wspomaganego
  • Dystans do rynku pracy
  • Niepełnosprawny vs Pełnosprawny – wskazanie na różnice, stereotypy, schematy myślowe, ograniczenia, możliwości – pod kątem pracy w obszarze zawodowym
  • Obszary działania w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Profil zawodowy – jakie informacje zbierać
  • Wykorzystywane narzędzia diagnostyczne w pracy z klientem z niepełnosprawnością

Głównym założeniem szkolenie jest zapoznanie z tematyką pracy doradcy zawodowego w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Praktyczne wykorzystanie narzędzi już wcześniej znanych i dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów pozwoli na zwiększenie efektywności pracy oraz większą swobodę w przypadku pracy z niepełnosprawnym klientem. (jeżeli szkolenie miałoby by być skierowane do terapeutów z WTZ czy pracowników ZAZ oczywiście będzie dostosowane do realiów).