Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Proces wprowadzania dziecka z diagnozą spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej

Obecnie niedostępne

Czas trwania: 15 godz.
Grupa: 15-20 osób.
Koszt: 300zł/os
dr Beata Urbaniak – pedagog specjalny, terapeuta, superwizor

Cele szkolenia:

Szkolenie ma celu zapoznanie ze sprawdzonym zarówno w warunkach amerykańskich, jak i polskich Modelem Stopniowego Włączania, opartym o pracę terapeutyczną według stosowanej analizy zachowania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się zarówno z podstawami diagnozy pedagogicznej, tworzenia i realizacji programów edukacyjno- terapeutycznych przygotowujących do wejścia w grupę rówieśniczą, jak również programów rozwoju społecznego, poznawczego i emocjonalnego realizowanych początkowo w małych a następnie dużych grupach przedszkolnych i szkolnych. Poszczególne programy rozpatrywane będą na konkretnych zadaniach oraz materiale filmowym z pracy terapeutycznej. Przedstawione zostaną również badania naukowe dotyczące skuteczności prowadzonych oddziaływań.