Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Wsparcie i edukacja rodziców dziecka przebywającego na oddziale neonatologicznym i po jego wyjściu ze szpitala

Czas trwania: 20 godzin.
2 dni (piątek po południu i sobota)
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 400zł za osobę

Rodzic w szpitalu stanowi wyzwanie dla personelu medycznego. Jego obecność wymaga umiejętności właściwej współpracy z nim w taki sposób, aby stał się dla specjalistów partnerem w leczeniu i rehabilitacji swojego dziecka. Osoba rodzica jest niezwykle ważna a czasem kluczowa dla procesów regulacyjnych u dziecka, a co za tym idzie dla procesu jego zdrowienia i rozwoju. To jak rodzic zachowuje się wobec swojego dziecka może wspierać lub utrudniać proces leczenia. Udzielenie rodzicom odpowiedniego wsparcia może mieć podstawowe znaczenie w kontekście stwarzania optymalnych warunków dla dalszego rozwoju dziecka. Rodzic jest wart tego, aby w profesjonalny sposób potraktować jego obecność w szpitalu w trakcie pobytu w nim jego dziecka, jak i po wyjściu dziecka ze szpitala. Jak przekazać rodzicom niepomyślną diagnozę? Jak wesprzeć ich w opiece nad ciężko chorym małym dzieckiem?

Szkolenie ma charakter praktyczny. Uczymy na nim współpracy i kontaktu z rodzicami w ten sposób, aby dać rodzicom poczucie wzrostu ich kompetencji rodzicielskich w relacji ze swoim chorym dzieckiem. Spotkanie ze specjalistą ma być dla nich doświadczeniem budującym i otwierającym na spotkanie z Niewiadomą jakim jest ich nowo narodzone dziecko.