Superwizje

mgr Anna Kielin
mgr Jacek Kielin
mgr Adriana Domachowska-Mandziak
mgr Magdalena Nawrocka
mgr Dominika Dopierała
NordoffRobbinsPolska

Najlepiej uczyć się analizując własną pracę z uczniem. To bardzo praktyczny sposób własnego rozwoju zawodowego. Takie szkolenie nazywa się superwizją.

Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość skorzystania z superwizji waszej pracy. Możecie nas zapraszać do siebie celem omawiania prowadzonego przez was nauczania lub terapii.

Możecie nas zapraszać także jakiś czas po szkoleniach jakie prowadzimy, celem omówienia wdrażania w praktyce nowych rozwiązań i pomysłów. Mamy wieloletnie doświadczenia superwizji własnej pracy oraz prowadzenia superwizji dla innych specjalistów.

Superwizję prowadzimy w oparciu o analizę filmów z zajęć. Każdy nauczyciel lub terapeuta może samodzielnie wybrać sobie to, co chce nam pokazać. Film może być jeden lub składać się z kilku niepowiązanych fragmentów . Maksymalny czas filmu to ok. 15 minut. Na filmie przyglądamy się funkcjonowaniu jednego ucznia lub grupy uczniów. Oprócz filmu analizujemy diagnozę i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (o ile taki został opracowany). Zachęcamy zwłaszcza do pokazywania nam zachowań trudnych uczniów lub problemów i wątpliwości jakie mają nauczyciele w swojej pracy. Nowe spojrzenie na sytuacje trudne, niejednokrotnie pozwala nauczycielowi poradzić sobie z nimi.

W superwizji zazwyczaj bierze udział w sposób czynny cały zespół. Jest to bowiem świetna forma uczenia się od siebie nawzajem. Celem superwizji jest zwiększenie poczucia wartości własnej terapeutów i nauczycieli, ich kompetencji, precyzji myślenia, chęci do pracy i radości z wykonywanej pracy. Dobre emocje towarzyszące superwizji to podstawowa zasada jaką się kierujemy. Bardzo ważnym efektem prawidłowo prowadzonych superwizji jest umiejętność wzajemnego wspierania się specjalistów w swojej pracy.

Na jednym spotkaniu popołudniowym możemy maksymalnie przeanalizować pracę z dwoma, trzema uczniami.

Jednokrotna analiza pracy z konkretną osobą nie wyjaśni wszystkich wątpliwości. Być może zasieje nowe. Nie jesteśmy też wstanie na jednym spotkaniu, przeanalizować wszystkich aspektów pracy z konkretną osobą i całości realizowanego z nią programu edukacyjno-terapeutycznego. Tak więc na kolejnych spotkaniach może być konieczna i potrzebna analiza pracy z tym samym uczniem. Każdorazowo decyzję o tym, co będzie analizowane na superwizji podejmują zainteresowani nauczyciele.

Naszym ostatecznym celem w pracy z każdym zespołem jest doprowadzenie do sytuacji w której nie będziemy już potrzebni. Po jakimś czasie zespół powinien potrafić się wspierać i analizować swoją pracę samodzielnie, bez naszego wsparcia. O superwizję poprosiły nas następujące placówki:

 

suerwizja

CENA JEDNEGO SPOTKANIA WYNOSI: 1500 ZŁ

 

Wideotrening komunikacji (VIT)

Szanowni Rodzice. Proponujemy wam skuteczną i dość szybką metodę radzenia sobie z problemami wychowawczymi jakie być może sprawiają Wam wasze dzieci. Możemy pomóc w wielu trudnych sytuacjach. Polecamy ją również tym, którym zależy na poprawieniu jakości komunikowania się ich dziecka z nimi. Metoda VIT pomyślana została pierwotnie jako narzędzie pomocy rodzinom adopcyjnym, które nie dawały sobie rady z wychowywaniem swoich zaadoptowanych dzieci. Okazało się jednak, że świetnie sprawdza się również w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami pracującymi w masowych szkołach i specjalistami pracującymi z osobami z niepełnosprawnością.

Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training – VIT) jest nowoczesną, niezwykle skuteczną formą treningu umiejętności komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zadaniem VIT jest wspieranie kompetencji terapeutów i rodziców, którzy poszukują pomocy dla swoich podopiecznych – także sprawiających trudności wychowawcze – nadpobudliwych psychoruchowo, agresywnych, z trudnościami w nauce, z problemami emocjonalnymi, itp.

Metoda ta opiera się na założeniu, iż punktem wyjścia do zniwelowania niepożądanych zachowań jest utrzymywanie pozytywnej relacji z podopiecznym oraz dobra komunikacja pomiędzy nim a opiekunem. Technika terapeutyczna VIT sprawdza się także w przedszkolach, szkołach, szpitalach oraz pozostałych placówkach, których misją jest sprawowanie opieki i rozwój dzieci. Przydatność tej metody nie ogranicza się jedynie do grona terapeutów. Mogą ją z powodzeniem stosować nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, a także pracownicy placówek opieki społecznej.

Doświadczenia wskazują, że w wyniku stosowania metody Wideotreningu Komunikacji poprawiają się relacje pomiędzy osobami z niepełnosprawnością a ich opiekunami, zmniejsza się ilość niepożądanych zachowań, pojawia się więcej dobrych emocji, zwiększa się aktywność podopiecznych itp.

Na czym polega Wideotrening Komunikacji?
Wideotrening Komunikacji polega na dokonywaniu krótkich nagrań wideo (ok. 10 minut) w naturalnych sytuacjach, w jakich zazwyczaj dziecko uczestniczy na co dzień (w rodzinie, szkole, ośrodku opiekuńczym). Kolejne fragmenty trener poddaje analizie przy udziale rodziców oraz opiekunów. Materiał wyselekcjonowany do omówienia uwzględnia fragmenty dobrych kontaktów oraz prawidłowych interakcji. Demonstracja przykładów pozytywnie przebiegających sytuacji unaocznia uczestnikom szkolenia, które z zachowań należy utrwalać, przez co relacje społeczne z dziećmi będą pełniejsze i swobodniejsze.

Co uzyskujemy poprzez trening VIT?

  • Dodatkowe możliwości działania, kooperacji, redukcję zachowań agresywnych.
  • Podniesienie poziomu zmotywowania do nauki, ograniczenie niepokoju i zachowań przeładowanych emocjami.
  • Generowanie tolerancji, akceptacji, stopniową eliminację problemów z nauką oraz wygaszanie postawy walki o swoje miejsce w strukturze grupy.

 

VIT

Pełny Program Wideotreningu Komunikacji zwykle zawiera od 5 do 10 nagrań. Sesje odbywają się raz na tydzień.
Oferta wideo treningu komunikacji adresowana jest dla rodziców tak dzieci sprawnych jak i niepełnosprawnych, którzy chcieliby poprawić poziom komunikowania się swojego dziecka, a także specjalistów pracujących z dziećmi. Spotkania odbywać mogą się w domu osób zainteresowanych lub w miejscu ich pracy, raz w tygodniu – na przemian – nagranie zajęć i omówienie nagrania.
Cena w Poznaniu i okolicy – 100 zł za spotkanie.