Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

O nas

Jacek Kielin

Utworzyłem „Strefę Dobrych Emocji” z myślą o potrzebie wsparcia nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przez 25 lat, jako dyrektor Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” wspierałem moich najbliższych współpracowników w ich zawodowym rozwoju. Dzieliłem się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na szkoleniach, które przez ponad dwadzieścia lat prowadziłem, odwiedzając wiele placówek specjalnych w całej Polsce. Przeprowadziłem ponad 300 szkoleń. Jestem autorem poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość.Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”. Przez całe swoje zawodowe życie starałem się rozwijać. Wziąłem udział w bardzo wielu szkoleniach prowadzonych przez bardzo kompetentnych prowadzących. Wiele zawdzięczam wspaniałym specjalistom, których miałem możliwość spotkać osobiście i korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Bardzo dużo nauczyły mnie też dyskusje prowadzone na różnych forach internetowych z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i innymi profesjonalistami. Chciałbym polecić Państwu możliwość spotkania się i zaproszenia do siebie na szkolenie świetnych specjalistów, psychologów, pedagogów specjalnych, neurologopedów, logopedów, seksuologa i edukatora seksualnego, coacha i specjalistę z zakresu aktywizacji zawodowej, rehabilitantów – mających szereg unikalnych umiejętności i uprawnień i licencji. Oferta proponowanych przeze mnie szkoleń kierowana jest do specjalistów, którzy w codziennej pracy terapeutycznej dostrzegają potrzebę poszukiwań, ciągłego rozwoju i refleksji nad własnym warsztatem i których cechuje otwartość na nowe coraz bardziej skuteczne formy pracy z osobą niepełnosprawną, jak i z ich rodzicami lub opiekunami. Zachęcam również Państwa z naszego forum i dzielenia się swoimi zawodowymi doświadczeniami i wątpliwościami lub zadawania nam pytań, na które będziemy starali się odpowiedzieć najlepiej jak potrafimy. Mam nadzieję, ze „Strefa Dobrych Emocji” solidnie przyczyni się do zawodowego i osobistego wszystkich poszukujących tego specjalistów.

Jacek Kielin

Moje publikacje

Krok po kroku
Rozwoj daje radosc
Profil osiagniec ucznia
Jak pracowac z rodzicami dziecka uposledzonego

Nasz Zespół

Adriana Domachowska-Mandziak

Adriana Domachowska-Mandziak

Magister psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ). Ukończyla kurs w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej.Ukończony I i II stopień szkolenia „ Metody ruchu rozwijającego V. Sherborne”. Certyfikowany trener Videotreningu komunikacji. Od 2000 roku pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej, pełniąc funkcję psychologa i kierownika placówki. Od 2002 – psycholog w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu.Osoba o niezwykłej intuicji terapeutycznej oraz ogromnej życzliwości i otwartości na innych ludzi.

Anna Kielin

Anna Kielin

Pedagog, pedagog specjalna, logopeda i neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, licencjonowany terapeuta SI, licencjonowany trener Videotreningu Komunikacji ­ doskonały praktyk, który od wielu lat ma doświadczenie w dzieleniu się swoją wiedzą. Pracując w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek”oraz w Poradni Rozwojowej dla dzieci i Młodzieży „Jaskółka” ma zawodowy kontakt z wieloma potrzebującymi specjalistycznego wsparcia dziećmi i dzięki temu olbrzymie doświadczenie w pracy z nimi. Świetnie rozumie problemy o których opowiada na szkoleniach które prowadzi od kilkunastu lat. Jest współautorką książek: „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w w stopniu głębokim” pod.red. J. Kielina, oraz „Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” pod.red. B.B. Kaczmarek.

dr Paulina Gołaska

Paulina Gołaska

Z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem specjalnym. Z zamiłowania terapeutą dziecięcym. Prowadzi własny gabinet terapeutyczny, w którym spotyka się z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi. Pracuje również naukowo realizując projekty badawcze w zakresie psychologii kliniczno-wychowawczej oraz prowadzi zajęcia dla studentów Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej. Obroniła pracę doktorską dotyczącą szeroko rozumianej rodzicielskiej refleksyjności, którą rozumie jako zdolność opiekuna do rozpoznawania i regulowania emocji własnych oraz dziecka. Specjalizuje się w zakresie pomocy rodzinom małych dzieci, w szczególności dzieci z trudnościami rozwojowymi. Szkoli się w zakresie psychoterapii małych dzieci zarówno w kraju, jak i zagranicą (Niemcy, Wielka Brytania). W swojej pracy kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa. Bliska jej jest praca terapeutyczna polegająca na wyzwalaniu aktywności własnej dziecka, wspieraniu jego rozwoju emocjonalnego oraz zdolności do symbolicznego myślenia. Priorytetem jest dla niej nawiązanie kontaktu i stworzenie wystarczająco dobrej, bezpiecznej, opartej na obopólnym szacunku i życzliwości relacji. Inspiracje czerpie z wielu różnych podejść, m.in. niedyrektywnego w ujęciu H. Olechnowicz, interpersonalnego w ujęciu M. Zalewskiej, psychoterapii zorientowanej rozwojowo, terapii relacyjnej, terapii zabawą oraz psychoanalizy dzieci i młodzieży.

Filip Zaręba

Filip Zaręba

Specjalista z zakresu aktywizacji zawodowej, job coach, trener kompetencji miękkich. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych – doradztwo zawodowe oraz studiów podyplomowych – Akademia Trenera. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy w szczególności z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami powyżej 45 – go roku życia. Posiada uprawnienia do przeprowadzania testu BBT Achtnich. Szkolił kadry Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie wielkopolski oraz pracowników socjalnych. Aktualnie zaangażowany w prowadzenie wirtualnych spotkań skierowanych do doradców zawodowych. Miał przyjemność współpracować z UAM w charakterze pracownika dydaktycznego. Jeden z założycieli inicjatywy CreoProgres oferującej między innymi superwizje dla doradców zawodowych. Osoba życzliwa, rzeczowa i kompetentna.

Ewa Wanat

Ewa Wanat

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Józefa Petruka. Jest autorką małych form rzeźbiarskich wykonywanych w technice wosku traconego, form ceramicznych, rzeźb plenerowych i pomnikowych. Zajmuje się animacją kultury i sztuki. Od wielu lat prowadzi pracownię ceramiki i rzeźby w Swarzędzu, która jest miejscem realizowania własnej działalności artystycznej oraz spotkań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pragnących doświadczyć magii tworzenia. Organizator wystaw, koordynator wielu projektów i konkursów. Prezes Fundacji ARTiFAKT.

Joanna Daszkiewicz-Bielecka

Aleksandra Skubel

Absolwentka UAM (filozofia) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (malarstwo). Wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od kilku lat specjalizuje się w badaniu oraz promowaniu niszowego nurtu sztuki jakim jest art brut – twórczość osób wykluczonych i z różnych powodów znajdujących się na marginesie społecznym. Kurator wystaw, koordynator MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ NURTOWI ART BRUT: Art brut – Między sztuką a terapią (Poznań 15-16.04.2010). Koordynatorka Międzynarodowej Konferencji poświęconej nurtowi ART BRUT: Art brut – Między sztuką a terapią (Poznań 15-16.04.2010) oraz 1 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych o twórcach „samorodnych” (AUTfestiwal 2013); W 2008 r. współpracowała jako konsultant merytoryczny z TVP Kultura przy produkcji pierwszego polskiego filmu dokumentalnego o polskim art brut – Sztuka zwana art brut w reżyserii Anny Kochnowicz. Wiceprezes Fundacji ARTiFAKT.

Katarzyna Głowacka

Katarzyna Głowacka

Pedagog specjalna, terapeuta SI. Swoją pracę zawodową rozpoczynała jako terapeuta behawioralny pracujący z dziećmi z autyzmem. Wieloletni pracownik „Przedszkole Specjalnego „Orzeszek” oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z zakresu pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz terapii niedyrektywnej. Osoba radosna i otwarta na niepełnosprawne dzieci i innych ludzi.

Magdalena Nawrocka

Magdalena Nawrocka

Od lat pracuje jako pedagog specjalna z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym Orzeszek. O takich osobach jak Magda mówi się „solidna firma”. Zawsze można na nią liczyć. Zajmuje się również terapią dzieci z problemami rozwojowymi w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. W pracy swojej wykorzystuje wiedzę zdobytą między innymi podczas kursu I i II stopnia Stymulacji Bazalnej, szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej. Jest trenerem metody VIT. Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Dominika Dopierała
NordoffRobbinsPolska

Dominika Dopierała

– muzyk i certyfikowany muzykoterapeuta. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Realizuje zajęcia dla studentów specjalności muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentem konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami społecznymi: osobami z chorobami neurologicznymi i urazami powypadkowymi, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Obecnie prowadzi sesje muzykoterapii w ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży. W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się wspieraniem rozwoju muzykoterapii w Polsce. Jej osobistym celem jest popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego.

Katarzyna Ślęczek

Katarzyna Ślęczek

Pedagog specjalna, trener, superwizor i instruktor metody Wideotreningu Komunikacji (VIT – Video Interaction Training), wicedyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie. Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz ich rodzicami w ramach Wczesnej Interwencji, edukacji i współpracy z oddziałami neonatologicznymi. Autorka publikacji o zastosowaniu Wideotreningu Komunikacji w pracy z rodzinami z dzieckiem o zaburzonym rozwoju oraz materiałów szkoleniowych dla specjalistów pracujących w placówkach specjalnych.

Jako superwizor VIT posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych superwizji, warsztatów dla profesjonalistów i rodziców.

Anna Janiak

Anna Janiak

Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym i certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Od lat aktywnie działa na rzecz osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin tworząc i realizując projekty aktywizująco-edukacyjne w ramach Fundacji FIONA oraz wdrażając autorski model aktywizacji społeczno-zawodowej osób z autyzmem w Spółdzielni Socjalnej FURIA. Jest współautorką trzech społecznych innowacji, których celem jest zmiana sytuacji zależnych osób z autyzmem, poprzez wsparcie i inspirowanie ich otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów. Prowadzi spotkania, warsztaty i szkolenia. Zainicjowała grupę samopomocową dla rodziców osób z niepełnosprawnościami, aby wspierać ich w procesie podnoszenia poziomu samodzielności oraz maksymalnie możliwej niezależności ich dzieci. Fundamentem dla jej zawodowych zainteresowań są doświadczenia osobiste – jest mamą dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz prawnym i fatycznym opiekunem dorosłej siostry ze znaczną niepełnosprawnością.

Razem z synem (absolwentem Pedagogiki UAM w Poznaniu) tworzy i współprowadzi warsztaty, wykłady i spotkania dedykowane nauczycielom, przyszłym pedagogom, osobom wspierającym osoby w spektrum oraz rodzicom i rodzeństwom osób z niepełnosprawnościami. Oswajając i tłumacząc codzienność doświadczaną przez osobę w spektrum, konsekwentnie łączą dwie perspektywy: jej – wypełnioną zawodowymi i osobistymi doświadczeniami oraz jego – neuronietypową perspektywę osoby w spektrum.