Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

O nas

Jacek Kielin

Utworzyłem „Strefę Dobrych Emocji” z myślą o potrzebie wsparcia nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Przez 25 lat, jako dyrektor Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” wspierałem moich najbliższych współpracowników w ich zawodowym rozwoju. Dzieliłem się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na szkoleniach, które przez ponad dwadzieścia lat prowadziłem, odwiedzając wiele placówek specjalnych w całej Polsce. Przeprowadziłem ponad 300 szkoleń. Jestem autorem poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje radość.Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”. Przez całe swoje zawodowe życie starałem się rozwijać. Wziąłem udział w bardzo wielu szkoleniach prowadzonych przez bardzo kompetentnych prowadzących. Wiele zawdzięczam wspaniałym specjalistom, których miałem możliwość spotkać osobiście i korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Bardzo dużo nauczyły mnie też dyskusje prowadzone na różnych forach internetowych z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i innymi profesjonalistami. Chciałbym polecić Państwu możliwość spotkania się i zaproszenia do siebie na szkolenie świetnych specjalistów, psychologów, pedagogów specjalnych, neurologopedów, logopedów, seksuologa i edukatora seksualnego, coacha i specjalistę z zakresu aktywizacji zawodowej, rehabilitantów – mających szereg unikalnych umiejętności i uprawnień i licencji. Oferta proponowanych przeze mnie szkoleń kierowana jest do specjalistów, którzy w codziennej pracy terapeutycznej dostrzegają potrzebę poszukiwań, ciągłego rozwoju i refleksji nad własnym warsztatem i których cechuje otwartość na nowe coraz bardziej skuteczne formy pracy z osobą niepełnosprawną, jak i z ich rodzicami lub opiekunami. Zachęcam również Państwa z naszego forum i dzielenia się swoimi zawodowymi doświadczeniami i wątpliwościami lub zadawania nam pytań, na które będziemy starali się odpowiedzieć najlepiej jak potrafimy. Mam nadzieję, że „Strefa Dobrych Emocji” solidnie przyczyni się do zawodowego i osobistego rozwoju wszystkich poszukujących tego specjalistów.

Jacek Kielin

Moje publikacje

Krok po kroku
Rozwoj daje radosc
Profil osiagniec ucznia
Jak pracowac z rodzicami dziecka uposledzonego

Nasz Zespół

Adriana Domachowska-Mandziak

Adriana Domachowska-Mandziak

Magister psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ). Ukończyla kurs w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej.Ukończony I i II stopień szkolenia „ Metody ruchu rozwijającego V. Sherborne”. Certyfikowany trener Videotreningu komunikacji. Od 2000 roku pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej, pełniąc funkcję psychologa i kierownika placówki. Od 2002 – psycholog w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu.Osoba o niezwykłej intuicji terapeutycznej oraz ogromnej życzliwości i otwartości na innych ludzi.

Anna Kielin

Anna Kielin

Pedagog, pedagog specjalna, logopeda i neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, licencjonowany terapeuta SI, licencjonowany trener Videotreningu Komunikacji ­ doskonały praktyk, który od wielu lat ma doświadczenie w dzieleniu się swoją wiedzą. Pracując w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek”oraz w Poradni Rozwojowej dla dzieci i Młodzieży „Jaskółka” ma zawodowy kontakt z wieloma potrzebującymi specjalistycznego wsparcia dziećmi i dzięki temu olbrzymie doświadczenie w pracy z nimi. Świetnie rozumie problemy o których opowiada na szkoleniach które prowadzi od kilkunastu lat. Jest współautorką książek: „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w w stopniu głębokim” pod.red. J. Kielina, oraz „Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” pod.red. B.B. Kaczmarek.

Katarzyna Głowacka

Katarzyna Głowacka

Pedagog specjalna, terapeuta SI. Swoją pracę zawodową rozpoczynała jako terapeuta behawioralny pracujący z dziećmi z autyzmem. Wieloletni pracownik „Przedszkole Specjalnego „Orzeszek” oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z zakresu pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz terapii niedyrektywnej. Osoba radosna i otwarta na niepełnosprawne dzieci i innych ludzi.

Magdalena Nawrocka

Magdalena Nawrocka

Od lat pracuje jako pedagog specjalna z dziećmi z głęboką wieloraką niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym Orzeszek. O takich osobach jak Magda mówi się „solidna firma”. Zawsze można na nią liczyć. Zajmuje się również terapią dzieci z problemami rozwojowymi w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka. W pracy swojej wykorzystuje wiedzę zdobytą między innymi podczas kursu I i II stopnia Stymulacji Bazalnej, szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej. Jest trenerem metody VIT. Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Dominika Dopierała
NordoffRobbinsPolska

Dominika Dopierała

– muzyk i certyfikowany muzykoterapeuta. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Realizuje zajęcia dla studentów specjalności muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentem konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami społecznymi: osobami z chorobami neurologicznymi i urazami powypadkowymi, dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Obecnie prowadzi sesje muzykoterapii w ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży. W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się wspieraniem rozwoju muzykoterapii w Polsce. Jej osobistym celem jest popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego.

Katarzyna Ślęczek

Katarzyna Ślęczek

Pedagog specjalna, trener, superwizor i instruktor metody Wideotreningu Komunikacji (VIT – Video Interaction Training), wicedyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie. Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz ich rodzicami w ramach Wczesnej Interwencji, edukacji i współpracy z oddziałami neonatologicznymi. Autorka publikacji o zastosowaniu Wideotreningu Komunikacji w pracy z rodzinami z dzieckiem o zaburzonym rozwoju oraz materiałów szkoleniowych dla specjalistów pracujących w placówkach specjalnych.

Jako superwizor VIT posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych i grupowych superwizji, warsztatów dla profesjonalistów i rodziców.

Anna Janiak

Anna Janiak

Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym i certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Od lat aktywnie działa na rzecz osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin tworząc i realizując projekty aktywizująco-edukacyjne w ramach Fundacji FIONA oraz wdrażając autorski model aktywizacji społeczno-zawodowej osób z autyzmem w Spółdzielni Socjalnej FURIA. Jest współautorką trzech społecznych innowacji, których celem jest zmiana sytuacji zależnych osób z autyzmem, poprzez wsparcie i inspirowanie ich otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów. Prowadzi spotkania, warsztaty i szkolenia. Zainicjowała grupę samopomocową dla rodziców osób z niepełnosprawnościami, aby wspierać ich w procesie podnoszenia poziomu samodzielności oraz maksymalnie możliwej niezależności ich dzieci. Fundamentem dla jej zawodowych zainteresowań są doświadczenia osobiste – jest mamą dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz prawnym i fatycznym opiekunem dorosłej siostry ze znaczną niepełnosprawnością.

Razem z synem (absolwentem Pedagogiki UAM w Poznaniu) tworzy i współprowadzi warsztaty, wykłady i spotkania dedykowane nauczycielom, przyszłym pedagogom, osobom wspierającym osoby w spektrum oraz rodzicom i rodzeństwom osób z niepełnosprawnościami. Oswajając i tłumacząc codzienność doświadczaną przez osobę w spektrum, konsekwentnie łączą dwie perspektywy: jej – wypełnioną zawodowymi i osobistymi doświadczeniami oraz jego – neuronietypową perspektywę osoby w spektrum.

Joanna Klaga

Joanna Klaga

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydzialePolitologii i Komunikacji Społecznej oraz stypendystka New Media Communication w University of Hull. Specjalistka od komunikacji społecznej, współpracy międzysektorowej, budowania relacji. Wiceprezes Fundacji Autika, certyfikowana fundraiserka, rzecznik prasowy, aktywistka, trenerka Treningu Umiejętności Społecznych.

Dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi z wychowywaniem neuroróznorodnych dzieci oraz pracą z nastolatkami i młodymi dorosłymi rozwijającymi się w spektrum autyzmu, od lat konsekwentnie buduje system narracji, opowieści uszytej z przykładów, rozwiązań i strategii, które pomagają młodym ludziom odnajdywać się w sytuacjach społecznych. Wspiera rodziców, opiekunów i nauczycieli w budowaniu wspólnoty, która staje się bezpiecznym punktem wyjścia do usamodzielniania i wspierania samostanowienia osób w spektrum z poszanowanie ich potrzeb.