Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak efektywnie prowadzić zajęcia edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnościami i autyzmem?

Czas trwania: 20 godzin
– 2 dni (piątek po południu i sobota lub sobota i niedziela)
Koszt: 500 zł za osobę
Grupa: 15 – 25 osób

To szkolenie  w przystępny sposób wprowadza nauczycieli w tajniki prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami i autyzmem. Obojętnie czego nauczamy – możemy to robić lepiej lub gorzej.

Skuteczne i satysfakcjonujące zajęcia to takie, w których uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą, oraz z których wychodzą z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą poszerzającą ich horyzonty. W praktyce okazuje się, że nie są to efekty proste do uzyskania. Co robić, aby uczniowie z zaangażowaniem pracowali na lekcjach? Dlaczego nie wszystkie zajęcia są dla dzieci atrakcyjne? Jak uczyć, żeby nowe treści uczniowie chcieli i umieli wykorzystywać poza zajęciami?

Szkolenie powinno ułatwić nauczycielom skuteczne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponieważ większość zajęć edukacyjnych odbywa się w grupie uczniów, skupimy się przede wszystkim na analizie pracy nauczyciela w grupie. Kursanci będą mogli nauczyć się konstruowania scenariuszy lekcji, oraz sposobów jej prowadzenia. Scenariusze zajęć tworzyć będziemy w oparciu o przykłady z własnej praktyki nauczycieli. Chcemy nauczyć specjalistów skutecznego zachęcania uczniów z niepełnosprawnościami do uczenia się przede wszystkim w oparciu o motywację wewnętrzną. Szkolenie wyjaśni, jak prawidłowo zorganizowane doświadczenie edukacyjne, pozwala uczniom realizować wyznaczone cele i samodzielnie zdobywać niepodważalne dowody na zdobytą wiedzę w oparciu o czytelne kryteria sukcesu ustalone przez nauczyciela. W trakcie szkolenia nauczyciele będą mogli w sposób praktyczny przećwiczyć nowo nabyte umiejętności, między innymi responsywny wzorzec komunikacji z uczniami, oraz umiejętność włączania inicjatyw dzieci do realizacji scenariusza zajęć. Szkolenie doskonale wpisuje się także w potrzeby nauczycieli pracujących w przedszkolach integracyjnych. Szkolenie to jest naturalną kontynuacją szkolenia: „Jak pracować niedyrektywnie z niepełnosprawnymi dziećmi ?”.