Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak konstruować program pracy i radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci?

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)
Koszt: 400zł/os
Grupa: 15-25osób

mgr Jacek Kielin– psycholog

Celem szkolenia jest przedstawienie merytorycznych kryteriów dobrze napisanego programu terapeutycznego i edukacyjnego w oparciu o wiedzę z psychologii rozwojowej dla uczniów z głęboką, znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Omówię sposób tworzenia programu (diagnoza funkcjonalna, cele, zadania). Wyjaśnię zasady prawidłowej operacjonalizacji celów pracy. Krok po kroku przedstawię proces przechodzenia od poprawnie przeprowadzonej diagnozy do programu pracy. Pokażę jakie zachowania dziecka na różnych poziomach rozwojowych mają dla rozwoju szczególne znaczenie. Poświęcę też uwagę sposobom radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów (przegląd pomysłów do praktycznego zastosowania).
Pisanie indywidualnych programów ma sens tylko wówczas, kiedy sprawi, że czynność ta poprawi jakość nauczania i terapii ucznia. Szkolenie to, jest doskonałą okazją do uporządkowania sobie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz psychologii rozwojowej. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Doświadczenie uczy mnie, ze programy pracy pisane nieintuicyjnie, bardzo zmieniają relację nauczycieli i rodziców uczniów.