Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)
Koszt: 400zł/os

Grupa: 15-25osób

Uwaga: Potrzebny będzie 1 laptop na każdych trzech kursantów.

mgr Katarzyna Głowacka – pedagog specjalny
mgr Jacek Kielin

Umiejętność pracy niedyrektywnej jest być może najważniejszą umiejętnością jaką powinien opanować specjalista pracujący z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, gdyż tego typu praca stanowi punkt wyjścia do pracy z dzieckiem w ogóle. Tego typu zajęcia to podstawa pedagogiki. Niedyrektywne zajęcia są najlepszą okazją do rozwijania u dzieci umiejętności komunikowania się, w tym także za pomocą alternatywnych metod komunikacji. Skuteczne i efektywne zajęcia niedyrektywne powinny wyzwolić w uczniach aktywność własną, rozwijać ich społecznie i emocjonalnie, oraz nauczyć ich posiadania i bronienia własnego zdania. Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników właściwych nawyków w niedyrektywnej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W czasie szkolenia przeanalizujemy różnorodne sposoby reakcji nauczyciela na inicjatywy ucznia na różnych poziomach rozwojowych, tak podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych. Wykorzystamy do tego materiał filmowy.