Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak pracować niedyrektywnie z  niepełnosprawnymi Dziećmi ?

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)
Koszt: 500 zł od osoby
Grupa: 15-25 osób

mgr Katarzyna Głowacka – pedagog specjalny

mgr Jacek Kielin

Szkolenie to przedstawia podstawy podejścia proaktywnego, którego fundament stanowią wybory i aktywności dziecka podejmowane z jego osobistej inicjatywy. Umiejętność pracy niedyrektywnej jest być może najważniejszą umiejętnością jaką powinien opanować specjalista pracujący z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, gdyż tego typu praca stanowi punkt wyjścia do pracy z dzieckiem w ogóle. Tego typu zajęcia to podstawa pedagogiki. Niedyrektywne zajęcia są najlepszą okazją do rozwijania u dzieci umiejętności komunikowania się, w tym także za pomocą alternatywnych metod komunikacji. Skuteczne i efektywne zajęcia niedyrektywne powinny wyzwolić w uczniach aktywność własną, rozwijać ich społecznie i emocjonalnie, oraz nauczyć ich posiadania i bronienia własnego zdania. Celem warsztatu jest opanowanie przez uczestników właściwych nawyków w wspieraniu proaktywnej postawy uczniów. W czasie szkolenia przeanalizujemy różnorodne sposoby reakcji nauczyciela na inicjatywy ucznia na różnych poziomach rozwojowych, tak podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych. Wykorzystamy do tego materiał filmowy.

Naturalną kontynuacją tego szkolenia przedstawiającą podejście dyrektywne jest szkolenie: „Jak efektywnie prowadzić zajęcia edukacyjne w grupie dzieci z niepełnosprawnościami?”