Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)
Koszt: 400zł/os
Grupa: 15-25osób
mgr Anna Kielin – pedagog specjalny, neurologopeda, logopeda
mgr Jacek Kielin – psycholog

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Omówimy techniki różnych form stymulacji wielozmysłowej, stymulację twarzy, pracę z ręką, pracę nad poszerzeniem możliwości manipulacyjnych, budowanie wspólnego pola uwagi, prawidłowe pozycjonowanie i karmienie, komunikację nieintencjonalną i intencjonalną, elementy terapii bazalnej.