Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)
Koszt: 500 zł od osoby
Grupa: 15-25osób

mgr Anna Kielin – pedagog specjalny, neurologopeda, logopeda

mgr Jacek Kielin – psycholog

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podstawową metodą w pracy z tą grupą osób jest stymulacja bazalna, która stanowi podstawę wszelkich oddziaływać terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z uczniem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Praca z osobami w najcięższych stanach rozwojowych stanowi szczególne wyzwanie dla nauczycieli i terapeutów. Jak się z taką osobą komunikować? Na czym powinna polegać terapia? Na szkoleniu omawiamy i ćwiczymy techniki różnych form stymulacji wielozmysłowej, a szczególnie stymulację twarzy i stymulację propriorecetywną całego ciała. Pokazujemy pomoce dydaktyczne, które można wykorzystywać w tej pracy. Dużo uwagi poświęcamy zagadnieniu prawidłowego pozycjonowania ucznia do zajęć. Demonstrujemy przydatne do tego celu poduszki bazalne i pokazujemy jak można wykorzystać wszystko co w każdym domu mamy pod ręką. W trakcie szkolenia kursanci będą mogli przećwiczyć podstawowe pozycje niskie ułatwiające pracę terapeutyczną. Osobnym zagadnieniem, któremu przyjrzymy się na zajęciach są reguły prawidłowego karmienia i pojenia tej grupy osób.