Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)

Koszt: 500 zł od osoby

Grupa: 15-25osób

mgr Jacek Kielin – psycholog

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi specjalnej troski, (pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów itp.) którzy chcieliby nauczyć się „radzić sobie z rodzicami” w swojej pracy. Odpowiem na wiele ważnych pytań np. co robić, jeżeli rodzic w ogóle nie interesuje się swoim dzieckiem lub gdy wymaga od specjalisty rzeczy niemożliwych, albo nie pozwala na rehabilitację dziecka z lęku o jego zdrowie. Po warsztacie uczestnik powinien czuć się kompetentny w postępowaniu z rodzicami swoich uczniów w różnych sytuacjach. Moje doświadczenie mówi mi, że umiejętne postępowanie z rodzicami zaowocuje spełnianiem przez nich próśb kierowanych do nich przez nauczycieli.
Praca z rodzicem, prowadzona przez specjalistę od terapii dziecka, nie może być jakąś formą psychoterapii. Okazuje się, że najważniejsze potrzebne kompetencje do pracy z rodzicami dotyczą umiejętności właściwego postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzice potrzebują wiedzy, umiejętności i doświadczenia specjalistów, aby móc prawidłowo wywiązać się ze swojej roli rodzicielskiej. Praca z rodzicem powinna zaowocować zwiększeniem poczucia ich kompetencji rodzicielskich. Każdy rodzic chciałby mieć poczucie, że jest dla swojego dziecka dobrym rodzicem. Nie każdy rodzic to potrafi. Na szkoleniu kursanci dowiedzą się jak im pomóc osiągnąć satysfakcję w byciu dla swojego niepełnosprawnego dziecka dobrym i kochającym rodzicem. Dodatkowo, właściwa praca z rodzicem związana jest z życzliwością i dobrymi emocjami kierowanymi przez rodziców do specjalistów. Po szkoleniu kursanci powinni być przekonani, że jest to możliwe do osiągnięcia, nawet z rodzicami, z którymi kontakt wydaje się bardzo trudny.