Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

JAK PRZEZWYCIĘŻAĆ TRUDNOŚCI W KONTAKCIE Z OSOBĄ W SPEKTRUM AUTYZMU?

Czas trwania: 20 godzin
– 2 dni (np piątek po południu i sobota)
Koszt: 400zł za osobę
Grupa: 10-20 osób

Jak kształtować codzienność w kontakcie z osobą w spektrum autyzmu? Autyzm wprowadza zmysły w błąd, naraża na sensoryczne i emocjonalne przeciążanie, piętrzy trudności komunikacyjne i społeczne – zaakceptowanie tego faktu oraz istoty wyzwań z tym związanych, to fundament zmiany we wzajemnych relacjach między rodzicami a młodym człowiekiem w spektrum autyzmu. To pierwszy krok do budowania satysfakcjonujących relacji oraz przygotowania do przyszłości. Warunkiem skutecznego wsparcia przez rodzinę człowieka w spektrum autyzmu, jest zaakceptowanie jego odmienności – zarówno specyfiki potrzeb, jak i wyjątkowości potencjału – otwarcie się na autentyczny kontakt wzmacniający wzajemną relację oraz poznanie kodów i kluczy ułatwiających skuteczną i satysfakcjonującą komunikację. Zajęcia w formie warsztatów są odpowiedzią na rosnące potrzeby rodziców i osób najbliższych rodzinie w spektrum autyzmu, ludzi samotnie zmagających się w codziennymi wyzwaniami. Spotkanie będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się potrzebom, potencjałom oraz trudnościom doświadczanym przez osoby ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenie. Swoistą ilustracją merytorycznej warstwy szkolenia oraz inspiracją dla uczestników będą autentyczne historie rodzin osób ze spektrum autyzmu. Szkolenie – oparte jest o wartości wyrastające z podejścia relacyjnego, szacunku dla ludzkiej podmiotowości, akceptacji neuroróżnorodności, idei pracy na zasobach, na społecznym modelu niepełnosprawności oraz na wsparciu ukierunkowanym na niwelowanie barier – przeznaczone jest dla rodziców, opiekunów i rodzeństw oraz innych bliskich młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu, również z niepełnosprawnością intelektualną.