Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak przezwyciężać trudności w pracy z dorosłą osobą w spektrum autyzmu?

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (np piątek po południu i sobota)
Grupa: 10-20 osób
Koszt: 400 zł od osoby

Warunkiem skutecznego wsparcia osoby w spektrum autyzmu, jest zaakceptowanie jej odmienności w postrzeganiu i doświadczaniu otaczającej nas rzeczywistości, oraz uwrażliwienie na trudności w kontaktach z ludźmi wynikające z odmiennego kodu komunikacyjnego jakim się posługujemy. Umiejętność uchwycenia istoty problemów w zrozumieniu oczekiwań społecznych, to pierwszy krok do budowania satysfakcjonujących relacji. Taka zmiana we wzajemnych kontaktach otwiera całkiem nowe perspektywy rozwoju dla osoby w spektrum autyzmu a specjaliście daje szansę na jego efektywne wsparcie. Zajęcia w formie warsztatów lub wykładów są odpowiedzią na rosnące potrzeby nauczycieli i specjalistów oraz rodziców, wynikające z doświadczanych trudności w kontakcie i pracy z osobą w spektrum autyzmu. Szkolenie będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się potrzebom, potencjałom oraz trudnościom doświadczanym przez osoby ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenie. Szkolenie oparte jest o wartości wyrastające z podejścia relacyjnego, szacunku dla ludzkiej podmiotowości, akceptacji neuroróżnorodności, idei pracy na zasobach, na społecznym modelu niepełnosprawności oraz na wsparciu ukierunkowanym na niwelowanie barier. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu, również z niepełnosprawnością intelektualną.