Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak rodzina może wspierać dziecko Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI na drodze ku samodzielności?

Czas trwania: 20 godzin
– 2 dni (np piątek po południu i sobota)
Koszt: 400 zł od osoby
Grupa: 10-20 osób

Rodzina stanowi naturalny mikrokosmos, w którym rozwija się dziecko, w którym gromadzi swój kapitał doświadczeń osoba z niepełnosprawnością. Spotkania o charakterze warsztatowo-dyskusyjnym dedykowane są rodzicom osób w spektrum autyzmu (lub innymi wyzwaniami rozwojowymi), oraz osobom z ich najbliższego otoczenia, na co dzień wspierającym rodzinę i dziecko. Zajęcia mają na celu wzmocnienie w uczestnikach wiary w możliwą skuteczność podejmowanych działań oraz zachęcenie ich do próby spojrzenia na aktualną sytuację rodziny i dziecka z nowej perspektywy. W oparciu o specjalistyczną wiedzę i praktyczne doświadczenia innych rodziców uczestnicy dowiedzą się jak można wspierać dziecko w procesie budowania jego samodzielności i niezależności w każdym wieku i niezależnie od poziomu jego sprawności. Kluczem do właściwego postępowania jest zrozumienie i akceptacja odmienności oraz umiejętność wykorzystania potencjałów własnych i dziecka. Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, również z niepełnosprawnością intelektualną.