Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Jak wprowadzać dziecko z autyzmem w społeczeństwo?

Czas trwania: 20 godz.
– 2 dni (piątek po południu i sobota)
Koszt: 500 zł od osoby
Grupa: 15-25 osób

Joanna Klaga – trener TUS

mgr Jacek Kielin – psycholog

Szkolenie składające się z części wykładowej i warsztatowej, ma na celu pokazanie i omówienie metod umożliwiających dziecku z niepełnosprawnościami lub autyzmem rozwijanie swoich umiejętności społecznych oraz poznania siebie przy zadaniowej współpracy z innymi osobami. Pokazane zostaną sposoby i zasady wchodzenia dziecka w świat społeczny, omówione role specjalisty, wolontariuszy i uczestników, metody oddawania inicjatywy, przekierowywania uwagi, budowania przestrzeni do współpracy i samostanowienia. Omawiane i demonstrowane są dobre praktyki, skutecznie budujące poczucie wspólnoty z innymi ludźmi oraz dawania i dzielenia uwagi.
Uczestnicy szkolenia wcielają się w role i trenują przygotowywania pomocy, planów, „kół ratunkowych”, realizacji scenariusza zajęć oraz jego elastycznych zmian.
Poznają również zasady tworzenia i wykorzystywania historyjek społecznych.
Szkolenie to odpowiada na bardzo fundamentalne pytania. Jak wyjść z dzieckiem w spektrum autyzmu do sklepu, restauracji, w gości? Jak włączyć go do grupy klasowej w placówce?