Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym

Czas trwania: 8 godz.
– 1 dni
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 200zł/os

Celem szkolenia jest wskazanie jakich narzędzi coachingowych można użyć w konkretnych etapach rozmowy doradczej z klientem w doradztwie zawodowym. W trakcie szkolenia kursanci poznają ćwiczenia które można wykorzystać w poszczególnych jej etapach.

Plan

  1. Czym coaching jest a czym nie – różnice w pracy doradcy i coacha
  2. Podstawowe kompetencje w pracy coacha
  3. Rozmowa doradcza z wykorzystaniem narzędzi coachingowych np.
    • Kontrakt
    • Metoda GROW
    • Perspektywa 3 d itp.
  4. Sztuka zadawania pytań – droga wyrokującego vs droga uczącego się – na podstawie książki myślenie pytaniami