Rozmowa doradcza, jako kluczowa umiejętność w pracy doradcy zawodowego

Czas trwania: 8 godz.
– 1 dni
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 200zł/os

Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zasad przygotowania i przeprowadzenia rozmowy doradczej oraz rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy doradczej z klientem.

(Szkolenie będzie opierać się na wiedzy, którą posiadają uczestnicy szkolenia. Głównym założeniem jest uświadomienie uczestnikom poprzez działanie, że posiadają wiedzę potrzebną do pracy. Z doświadczenia wiem, że pracując zdobywamy wiedzę, nad którą nie mamy czasu się pochylić, nazwać i poddać refleksji a to szkolenie ma być takim właśnie czasem)
Oczywiście szkolenie to będzie miało podłoże teoretyczne, nad którym będę czuwał.

Efekt:

Uczestnik szkolenia będzie:

  1. Wiedział jak przygotować się do rozmowy doradczej,
  2. Stworzy własny model rozmowy doradczej oparty na podstawach teoretycznych doradztwa zawodowego,
  3. Będzie potrafił zastosować poznane narzędzia,
  4. Miał możliwość przećwiczenia umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej.