Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Szkolenie dla kadry kierowniczej

Dyrektorzy, kierownicy, prezesi i inni szefowie placówek i organizacji zajmujących się pomaganiem osobom z niepełnosprawnościami, są kluczowymi osobami jeżeli chodzi o jakość prowadzonej w placówkach terapii. Nie wystarczy zatrudnić wybitnych fachowców oddanych swojej pracy, aby mieć świetnie działający zespół. Takim zespołem trzeba umieć zarządzać. Im wyższej klasy specjalistów zatrudniają placówki, tym trudniejsze staje się kierowanie zatrudnionymi pracownikami. Współczesna terapia i nauczanie jest pracą zespołową. Zespół trzeba umieć stworzyć. Nie da się zadekretować odgórną decyzją dobrej współpracy między ludźmi. Wymaga to przemyślanej i systematycznej pracy liderów.
Szkolenie, które chcemy Państwu zaproponować będzie każdorazowo dostosowane do Państwa potrzeb i problemów z jakimi spotykacie się w swojej pracy. Proponujemy trzy kolejne spotkania w dni robocze (z możliwością przedłużenia szkolenia o kolejne spotkania w razie potrzeby).
Najlepiej aby w szkoleniu wzięły udział wszystkie osoby decyzyjne z danej placówki czy organizacji. Część pierwsza będzie polegała na wspólnym spotkaniu całej kadry zarządzającej, a część druga na indywidualnych rozmowach ewentualnych chętnych z prowadzącą szkolenie.
Efektem szkolenia powinno być poprawienie jakości zarządzania ludźmi i jakości prowadzonego w placówce nauczania i terapii osób z niepełnosprawnościami i autyzmem.

Czas trwania: 25 godz.
– 3 dni robocze
Koszt: 4500 zł

Grupa: zespół kierowniczy