Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Wideotrening komunikacji (VIT)

mgr Anna Kielin

mgr Jacek Kielin

mgr Adriana Domachowska-Mandziak

mgr Magdalena Nawrocka

licencjonowani trenerzy VIT

Szanowni Rodzice. Proponujemy wam skuteczną i dość szybką metodę radzenia sobie z problemami wychowawczymi jakie być może sprawiają Wam wasze dzieci. Możemy pomóc w wielu trudnych sytuacjach. Polecamy ją również tym, którym zależy na poprawieniu jakości komunikowania się ich dziecka z nimi. Metoda VIT pomyślana została pierwotnie jako narzędzie pomocy rodzinom adopcyjnym, które nie dawały sobie rady z wychowywaniem swoich zaadoptowanych dzieci. Okazało się jednak, że świetnie sprawdza się również w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami pracującymi w masowych szkołach i specjalistami pracującymi z osobami z niepełnosprawnością.

Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training – VIT) jest nowoczesną, niezwykle skuteczną formą treningu umiejętności komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zadaniem VIT jest wspieranie kompetencji terapeutów i rodziców, którzy poszukują pomocy dla swoich podopiecznych – także sprawiających trudności wychowawcze – nadpobudliwych psychoruchowo, agresywnych, z trudnościami w nauce, z problemami emocjonalnymi, itp.

Metoda ta opiera się na założeniu, iż punktem wyjścia do zniwelowania niepożądanych zachowań jest utrzymywanie pozytywnej relacji z podopiecznym oraz dobra komunikacja pomiędzy nim a opiekunem. Technika terapeutyczna VIT sprawdza się także w przedszkolach, szkołach, szpitalach oraz pozostałych placówkach, których misją jest sprawowanie opieki i rozwój dzieci. Przydatność tej metody nie ogranicza się jedynie do grona terapeutów (np. pedagogów). Mogą ją z powodzeniem stosować nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, a także pracownicy placówek opieki społecznej.

Doświadczenia wskazują, że w wyniku stosowania metody Wideotreningu Komunikacji poprawiają się relacje pomiędzy osobami z niepełnosprawnością a ich opiekunami, zmniejsza się ilość niepożądanych zachowań, pojawia się więcej dobrych emocji, zwiększa się aktywność podopiecznych itp.

Na czym polega Wideotrening Komunikacji?
Wideotrening Komunikacji polega na dokonywaniu krótkich nagrań wideo (ok. 10 minut) w naturalnych sytuacjach, w jakich zazwyczaj dziecko uczestniczy na co dzień (w rodzinie, szkole, ośrodku opiekuńczym). Kolejne fragmenty trener poddaje analizie przy udziale rodziców oraz opiekunów. Materiał wyselekcjonowany do omówienia uwzględnia fragmenty dobrych kontaktów oraz prawidłowych interakcji. Demonstracja przykładów pozytywnie przebiegających sytuacji unaocznia uczestnikom szkolenia, które z zachowań należy utrwalać, przez co relacje społeczne z dziećmi będą pełniejsze i swobodniejsze.

Co uzyskujemy poprzez trening VIT?

  • Dodatkowe możliwości działania, kooperacji, redukcję zachowań agresywnych.
  • Podniesienie poziomu zmotywowania do nauki, ograniczenie niepokoju i zachowań przeładowanych emocjami.
  • Generowanie tolerancji, akceptacji, stopniową eliminację problemów z nauką oraz wygaszanie postawy walki o swoje miejsce w strukturze grupy.

 

Pełny Program Wideotreningu Komunikacji zwykle zawiera od 5 do 10 nagrań. Sesje odbywają się raz na tydzień.
Oferta wideo treningu komunikacji adresowana jest dla rodziców tak dzieci sprawnych jak i niepełnosprawnych, którzy chcieliby poprawić poziom komunikowania się swojego dziecka, a także specjalistów pracujących z dziećmi. Spotkania odbywać mogą się w domu osób zainteresowanych lub w miejscu ich pracy, raz w tygodniu – na przemian – nagranie zajęć i omówienie nagrania.
Cena w Poznaniu i okolicy – 100 zł za spotkanie.