Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Wrodzona kreatywność – Rola muzyki w rozwoju człowieka

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 350 zł za osobę
Grupa: 10 – 20 osób

Program szkolenia opiera się na założeniu, że rozwój człowieka polega na poszerzaniu jego wrodzonej kreatywności. Twórczy potencjał wykorzystujemy na co dzień nie tylko w kontakcie z kulturą czy sztuką. Korzystamy z niego znajdując nowe formy ekspresji, działalności i współpracy z innymi. Muzyka, która porusza nas pod względem emocjonalnym, fizycznym, poznawczym i społecznym, pomaga rozwijać kreatywność zarówno uczestnikom zajęć, jak i samym prowadzącym.

Szkolenie jest pogłębieniem treści poruszonych podczas szkolenia pt. „Usłyszeć Możliwości – zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy z osobami z niepełnosprawnościami”. Stworzone z myślą o terapeutach, nauczycielach, muzykach, psychologach, rodzicach oraz opiekunach osób z niepełnosprawnościami, pomaga nabywać swobodę w prowadzeniu zajęć muzycznych i pozamuzycznych. Umiejętności lub wykształcenie muzyczne nie są warunkiem udziału w szkoleniu.
Program obejmuje:

I. Wprowadzenie w formie prezentacji:

• podsumowanie kluczowych założeń muzykoterapii Nordoff-Robbins,

• omówienie celów stosowania muzyki w pracy pedagogicznej i terapeutycznej,

• analiza nagrań z sesji muzykoterapii,

• rozważania na temat kreatywności nawiązujące do jej wybranych definicji.

II. Warsztaty:

• nauka piosenek i muzycznych aranżacji,

• komponowanie piosenek inspirowanych codzienną pracą uczestników szkolenia,

• dostosowanie wykonywanych aranżacji i piosenek do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

• nauka improwizacyjnego prowadzenia czynności muzycznych i pozamuzycznych.