Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

USŁYSZEĆ MOŻLIWOŚCI
Zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Czas trwania: 10 godzin
Liczba osób: 15-25
Koszt: 400zł za osobę

Ton i barwa głosu, dźwięk oddechu, bicie serca, puls krwi – wszystkie te elementy brzmią w nas i pomiędzy nami. Muzyczne możliwości istnieją w naszym ciele pomimo niepełnosprawności, chorób lub doznanych urazów. Muzyka jest więc doświadczeniem uniwersalnym, ponieważ każdy może je dzielić.

Program szkolenia stworzony został z myślą o terapeutach, nauczycielach, psychologach, rodzicach oraz opiekunach osób z niepełnosprawnościami. Spotkania skupiają się na nauce i omawianiu muzycznych czynności, które mogą być wykorzystane w kontaktach i codziennej pracy z podopiecznymi. Umiejętności lub wykształcenie muzyczne nie są warunkiem udziału w szkoleniu.

Program obejmuje:

Wprowadzenie w formie prezentacji:

  • przedstawienie kluczowych założeń i koncepcji muzykoterapii Nordoff-Robbins,
  • uzasadnienie stosowania muzyki oraz omówienie możliwych obszarów muzycznej pracy,
  • wspólna analiza nagrań z sesji muzykoterapii.

Warsztaty:

  • nauka aranżacji muzycznych i piosenek,
  • praca z wewnętrzną muzykalnością obecną w ruchach, gestach i wokalizacjach,
  • dostosowanie aranżacji i piosenek do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • przykłady muzycznych i pozamuzycznych strategii pracy – wybór instrumentów, rekwizytów oraz miejsca i formy pracy.