Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

Szef nie może mieć schizofrenii…

8 grudnia 2018

Prawie wszyscy mamy jakiś szefów lub nimi jesteśmy. Pewnie wszyscy rozumiemy, że nauczanie i terapia dzieci z niepełnosprawnościami powinna być zajęciem zespołowym. W zespole kluczową rolę pełni szef. Nawet jeśli nie prowadzi on bezpośrednio nauczania bądź terapii, ma on niezwykle duży wpływ na jakość i skuteczność pracy wszystkich podległych mu specjalistów. Jego wpływ na jakość pracy jest wielowątkowa. Jednym z ważniejszych elementów pracy każdego szefa, jest takie traktowanie swoich podwładnych, jakiego oczekuje on od swoich podwładnych w stosunku do dzieci. Jeżeli szef na przykład koncentruje się na wytykaniu błędów swoim podwładnym, poniżaniu ich, zastraszaniu itp., to modeluje taki rodzaj kultury korporacyjnej, który poprzez wszystkie szczeble przechodzi na dzieci. Szanując swoich pracowników, akceptując ich słabości, doceniając ich wysiłki – każdy szef bardzo wyraźnie może podnieść jakość pracy zespołu którym kieruje! Nie można wymagać od ludzi czegoś, czego się nie zaprezentuje samemu. To niestety dość częsta schizofrenia.