Terapia oparta na refleksyjności, czyli jak wspierać rozwój umysłu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas trwania: 8 godz.
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 200zł/os
mgr Paulina Gołaska – psycholog

To co łączy nas z innymi ludźmi to emocje. Problemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu związane są w bardzo dużym stopniu z zaburzoną umiejętnością odbierania i analizowania emocji innych ludzi. Jak funkcjonuje dziecko z autyzmem, jak czuje i myśli, skoro nie potrafi dostrzec emocji, zamiarów, nastawienia innych osób wobec niego? Jak muszą się czuć opiekunowie dziecka z autyzmem, jeśli dziecko w ogóle nie reaguje na tego typu sygnały? Na szkoleniu poznamy główne zasady uczenia dzieci z ASD rozpoznawania u innych osób rożnych emocji i konstruowania tzw. „teorii umysłu” czyli rozumienia wewnętrznych procesów innych osób w sposób pozwalający na przewidywanie ich zachowania.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie :

  • Znaczenie obserwacji psychologicznej dziecka
  • Autyzm jako pourazowe zaburzenie rozwoju
  • Podstawowe założenia nurtu relacyjnego w terapii

Refleksyjność jako metoda wspierania rozwoju umysłu dziecka :

  • Refleksyjność jako zdolność do odczytywania stanów umysłu
  • Refleksyjność jako zdolność do samoregulacji
  • Refleksyjność rodzicielska a rozwój dziecka
  • Refleksyjność jako strategia terapeutyczna

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem materiałów filmowych
oraz opisów studium przypadku.