Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

rozwijanie kompetencji społeczno-Emocjonalnych dziecka ze spektrum autyzmu

Czas trwania: 8 godz.
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 200zł/os

dr Paulina Gołaska – psycholog, pedagog specjalna

Podejście relacyjno-rozwojowe jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania względem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu działań innych aniżeli behawioralne. Podejście „Autyzm relacyjnie” skoncentrowane jest na wspieraniu rozwoju kluczowych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak porozumiewanie się z innymi i budowanie trwałych, opartych na wzajemności oraz współpracy relacji. Szkolenie „Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka ze spektrum autyzmu” stanowi prezentację podstawowych założeń teoretycznych i praktycznych tego nurtu. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać warunki, jakie muszą być spełnione, aby nawiązać głęboki kontakt z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobędą także wiedzę o wybranych strategiach budowania i rozwijania relacji. Dowiedzą się, dlaczego kontakt z dzieckiem autystycznym może być wyjątkowo obciążający i w jaki sposób zapobiegać można przedwczesnej utracie wiary w skuteczność podejmowanych działań. W trakcie szkolenia zaprezentowany zostanie bogaty materiał filmowy, a samo spotkanie będzie miało charakter warsztatowo-dyskusyjny. Możliwe będzie również omawianie indywidualnych, przygotowanych wcześniej historii wybranych dzieci (po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym). Dużą wartością szkolenia jest jego elastyczność – możliwość dostosowania liczby godzin i treści do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie :

  • Znaczenie obserwacji psychologicznej dziecka
  • Autyzm jako pourazowe zaburzenie rozwoju
  • Podstawowe założenia nurtu relacyjno-rozwojowego w terapii

Refleksyjność jako metoda wspierania rozwoju umysłu dziecka :

  • Refleksyjność jako zdolność do odczytywania stanów umysłu
  • Refleksyjność jako zdolność do samoregulacji
  • Refleksyjność rodzicielska a rozwój dziecka
  • Refleksyjność jako strategia terapeutyczna

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem materiałów filmowych
oraz opisów studium przypadku.