Strefa dobrych emocji Jacek Kielin

rozwijanie kompetencji społeczno-Emocjonalnych dziecka ze spektrum autyzmu

Czas trwania: 8 godz.
Grupa: 15-25 osób
Koszt: 200zł/os

dr Paulina Gołaska – psycholożka, pedagożka specjalna

Szkolenie jest prezentacją założeń podejścia relacyjnego w edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Podejście to skoncentrowane jest na wspieraniu rozwoju kluczowych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak porozumiewanie się z innymi i budowanie trwałych, opartych na wzajemności oraz współpracy relacji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać warunki, jakie muszą być spełnione, aby nawiązać głęboki, prawdziwy, żywy kontakt z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Zdobędą wiedzę o strategiach budowania i rozwijania relacji. Nauczą się rozpoznawać własny wzorzec relacyjny oraz ten wzorzec u innych osób. Dowiedzą się, dlaczego kontakt z dzieckiem autystycznym może być wyjątkowo obciążający i w jaki sposób zapobiegać można wypaleniu zawodowemu. W trakcie szkolenia zaprezentowany zostanie bogaty materiał literacki i filmowy. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowo-dyskusyjny, a jego głównym celem będzie pogłębienie wiedzy o sobie samym przez uczestników. Rozwijanie samoświadomości i refleksyjności terapeutów jest bowiem kluczowym elementem optymalnej pracy z drugim człowiekiem w ujęciu relacyjnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie :

  • Podejście relacyjne w edukacji i terapii, podstawowe założenia

  • O pierwszeństwie diagnozy systemowej przed funkcjonalną, czyli relacyjność w praktyce

  • Spektrum autyzmu – trzy perspektywy rozumienia

  • O dwóch typach komunikacji z dzieckiem ze spektrum

  • Warsztat samorozwojowy, czyli jak i po co pogłębiać samoświadomość oraz refleksyjność terapeuty?

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem materiałów filmowych oraz opisów historii uczniów.